Let's Get Started!

Science Essays & Research Papers

Paghantong Sa Vanity Ng Labis Na

Topic: Science

Sign up to read the full document!

Text Preview

Unang Kabanata The common practice of keeping up appearances with society is a mere selfish struggle of the vain with the vain. --- John Ruskin Tesis: Ang labis na pagpapahalaga ng modernong lipunan sa panlabas na kaanyuan ang nagtutulak sa kabataang babae ng San Beda sa vanity. Panimula Ayon sa Webster’s Dictionary, binibigyang pakahulugan ang vanity bilang: 1) labis na pride sa sarili o sa panlabas na anyo; 2) kawalan ng halaga; 3) at labis na pagkabahala sa sariling panlabas na anyo. Ang ikatlong pagpapakahulugan ang tumutukoy sa vanity sa paksa ng pananaliksik na ito. Nagkakaroon ng higit na pagkabahala sa sariling panlabas na anyo ang isang tao sa panahon ng kanyang kabataan, partikular na sa panahon ng pagbibinata o pagdadalaga o ang tinatawag na adolescent stage. Ayon sa isang librong tumatalakay sa General Psychology, importante sa mga nagdadalaga o nagbibinata ang matanggap sa isang grupo. U...

SHOW MORE Sign up to read the full document!

quintessay.com

quintessay.com. (2019). Paghantong Sa Vanity Ng Labis Na .

Retrieved Mar 18, 2019, from

https://www.quintessay.com/essay/view/158034.html?load=essay/view/158034.html

quintessay.com

“quintessay.com”. 2019. Paghantong Sa Vanity Ng Labis Na .

Accessed Mar 18, 2019.

https://www.quintessay.com/essay/view/158034.html?load=essay/view/158034.html

quintessay.com

quintessay.com. (2019). Paghantong Sa Vanity Ng Labis Na .

[online] Available at:

https://www.quintessay.com/essay/view/158034.html?load=essay/view/158034.html

[Accessed Mar 18, 2019].

quintessay.com

“quintessay.com.” Paghantong Sa Vanity Ng Labis Na . N.p.,

2019. Web. Mar 18, 2019

Forgot password? There is no user account with that email address.
Please enter your password.
Forgot password?